ความสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลในภาคอุตสาหกรรม

Engine-engineer

อุตสาหกรรมนับว่าเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แถมยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทุกประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี มักจะขึ้นอยู่กับบุคลากรที่เก่ง และดีของประเทศนั้นๆ ด้วย อย่างเช่นในประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากพอสมควร มีบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศหลายๆ บริษัทมาลงทุนอยู่

เมื่อเรากล่าวถึงอุตสาหกรรม สิ่งที่ตามมาในความคิดคงหนีไม่พ้นเครื่องจักร  ซึ่งในอดีตนั้นอุตสาหกรรมเริ่มต้นตอนที่คนรู้จักการสร้างเครื่องจักรขึ้นมา เพื่อใช้ในการทุ่นแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกกันเลยทีเดียว  แต่ก่อนที่จะได้มาซึ่งนวัตกรรม หรือเครื่องจักรที่ช่วยทุ่นแรงคนนั้น จะต้องถูกวางแผน ถูกออกแบบโดยนักวิศวกรรมผู้มีความรู้ทางด้านการประดิษฐ์ การออกแบบ มาก่อน โดยสาขาทางวิศวกรรมดังกล่าว ในปัจจุบันถูกเรียกว่า วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งประเทศไทยของเราก็มีมหาลัยหลายมหาลัยที่เปิดสอนด้านสาขานี้ แล้วก็มีนักศึกษาหลายคนที่สำเร็จการศึกษาจากด้านนี้มา  คนเหล่านี้จึงเป็นแรง หรือกำลังสำคัญในการพัฒนาในส่วนของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้อย่างมาก เพราะผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล จะมีความสามารถในการออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การพัฒนาในส่วนของเครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงาน  ยิ่งถ้าหากว่าบุคลากรของประเทศมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถที่จะประดิษฐ์เครื่องจักรกลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ  แถมยังทำให้ประเทศไทยของเรามีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย

bugatti

อุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือครอบครัวหลายๆ ครอบครัวให้สามารถที่จะอยู่รอด มีอาชีพได้  สามารถที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัว  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ดังนั้นการที่จะมีภาคอุตสาหกรรมที่ดี  เราเองก็ต้องมีนักวิศวกรรมเครื่องกลที่ดีมาก่อน  จากนั้นคนเหล่านี้ก็จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ การพัฒนา นวัตกรรม หรือเครื่องกลต่างๆ ได้  ยิ่งอุตสาหกรรมมีความล้ำหน้ามากแค่ไหน  รายได้  หรือการว่าจ้างงานก็จะมากขึ้นด้วย  จึงทำให้นอกจากประเทศจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้ว  คนในประเทศเองก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกัน  และนอกจากความสุข  ความเจริญของคนในชาติแล้ว  การที่เราได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือเครื่องจักรกลใหม่ๆ ขึ้นมา มันจะช่วยให้มนุษย์มีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีความหลากหลายของสิ่งที่ถูกผลิตออกมา  ภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างหลากหลาย ช่วยให้ชีวิตมีความสะดวก สบาย มากยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ  และยิ่งหากเป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากฝีมือของคนไทยเอง  ประเทศของเราก็จะมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของหลายประเทศทั่วโลกด้วย