ประโยชน์ของการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

Benefits of Mechanical Engineering

ศาสตร์แห่งวิศวะต้องยกให้กับ “วิศวกรรมเครื่องกล” เพราะเป็นยอดแห่งวิศวะและต้นกำเนิดของกลุ่มวิศวกรรมที่แตกย่อยไปอีกหลายสาขา เป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุดและมีขอบข่ายความรู้กว้างขางมากที่สุด สาขานี้จึงมีประโยชน์มากจนเรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมการก่อสร้างทุกตารางเมตรบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้

The Benefits of Selecting a Mechanical Engineering Course

ประโยชน์ของการเลือกเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสำคัญมากคือต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของหลักกลศาสตร์, กลศาสตร์การไหล  อุณหพลศาสตร์, พลศาสตร์ / พลังงาน อย่างถี่ถ้วนที่สุด ด้วยการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลต้องใช้หลักการทุกอย่างที่เรียนมาไปทำให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ,  วิเคราะห์, จัดสร้างจัดหา, ติดตั้งเครื่องจักร, การผลิตหรือการแปรรูปพลังงาน, ดูแลระบบการปฏิบัติงาน และท้ายสุดคือการดูแลบำรุงเครื่องจักรเครื่องมือ ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของนักวิศวกรเครื่องกลทั้งสิ้น

ถ้าจะกล่าวภาพโดยรวมทั้งหมด นักวิศวกรเครื่องกลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในทุกวงการอาชีพก็คงไม่ผิด เช่น ต้องออกแบบก่อสร้างลิฟต์ ตึก บันไดเลื่อน ห้องระบบปฏิบัติการพิเศษที่ต้องมีในโรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือการเข้ามาจัดการระบบเครื่องจักรทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมบริการหรือภาคพาณิชยกรรม

ตลอดจนการติดตั้งออกแบบและดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรสำคัญในภาคส่วนชิ้นเล็ก เช่น ระบบปั๊มน้ำ,  ระบบน้ำร้อน, ระบบปรับอากาศ, ระบบอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมไปถึงระบบขนส่งมวลชนในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง วิศวกรรมเครื่องกลจะต้องรับผิดชอบในส่วนของยานยนต์ทุกประเภททั้งทางน้ำ เป็นเรือ ทางอากาศเป็นเครื่องบิน, เฮลิคอปเตอร์ บนบกเป็นเครื่องยนต์ในรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถไฟ, รถบรรทุก ฯลฯ

ประโยชน์ในวงการอาชีพเกษตรกรรมที่นำมาผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรอย่างรถไถ, รถบรรทุก, รถเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วยในการเพิ่มผลผลิตจากเครื่องจักร ช่วยในการเพาะปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวจนเป็นความสำเร็จ ช่วยผ่อนแรงชาวเกษตรอีกขั้นให้เพิ่มยอด แบบไม่ต้องเหนื่อย ผลผลิตก็งาม สิ่งนี้ล้วนเกิดจากการเลือกเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

ประการสุดท้ายที่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ที่สุดคือ วิศวกรรมเครื่องกลทุกคนที่เรียนจะพยายามคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกของเรา ไม่ว่าจะสร้างสิ่งไหนออกมาก็ตามหากกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากพวกเขาจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด

ถ้าจะพรรณนาประโยชน์ของของการเรียนวิศวกรรมเครื่องกลก็คงไม่หมด เพราะนักวิศวกรเครื่องกลมีส่วนสร้างจากจุดเล็ก ๆ ให้กลายเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาล บางคนอาจไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ตรง ๆ แต่จริงแล้วทุกคนมีส่วนที่ได้ใช้ประโยชน์บนศาสตร์วิศวะ ทั้งทางตรงไม่ก็ทางอ้อม ถ้ารู้สึกว่าสิ่งรอบข้างรอบตัวช่างเอื้ออำนวยความสะดวกต่อชีวิตซะเหลือเกิน นั่นก็มากจากศาสตร์แห่งวิศวกรรมเครื่องกลที่ถูกซ่อนไว้