มจธ. ขึ้นอันดับ 1 ของไทย วิศวกรรมเครื่องกล

King Mongkut's University of Technology Thonburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อย่อคือ ‘มจธ.’ หรือ ใครหลายๆคนมักจะเรียกกันอย่างติดปากว่า ‘บางมด’ เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทย มีชื่อเสียงโดดเด่นเกรียงไกรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี  และทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

มจธ. คือ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสุดยอด ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล-เคมี

สำหรับคำยกย่องนี้ มีที่มาจากการจัดอันดับเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งมีชื่อย่อว่า ‘ARWU’ โดยผู้จัดทำ คือ มหาวิทยาลัย ‘Shanghai Jiaotong’ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนของผลการจัดอันดับพบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีมาตรฐานจัดอยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และอยู่ในอันดับ 151-200 ในระดับโลก อีกทั้งทางด้านวิศวกรรมเคมี ยังคงมีมาตรฐานอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศไทย  และจัดอยู่ในอันดับ 401-500 ระดับโลก

สำหรับคุณผู้อ่านคนไหน ที่ชอบสายงานทางด้านนี้ มีความสนใจอยากเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเยี่ยม หากแต่อย่างไรก็ตามเรามาทำความรู้จักอย่างเจาะลึกในอีกขั้นกันก่อนดีกว่า

ภาควิศวกรรมเครื่องกล แห่ง บางมด อันดับ 1 ประเทศไทย

สำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการเรียน – การสอน ที่เน้นการปฏิบัติลงมือทำจริงๆ จากการค้นคว้า , วิจัย , พัฒนา รวมทั้งสะแสวงหาแหล่งกำเนิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งเน้นไปในทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักศึกษา ให้เติบโตพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นวิศวกร ซึ่งอัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ อีกทั้งยังต้องพรั่งพร้อมไปด้วยคุณธรรมประจำใจ หากแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเชิงลึกหรือระดับขั้นสูงมากกว่านี้ ซึ่งในสาขาวิชานี้ก็มีหลักสูตรปริญญาโท รวมทั้งปริญญาเอกเปิดสอนด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง นำความรู้ที่ได้ไปสร้างสังคมอุดมปัญญา

และแน่นอนว่าการเรียนการสอนของวิศวกรรมเครื่องกล ก็ดำเนินอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ในส่วนของสภาพแวดล้อม ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของการวิจัย , ค้นคว้า อย่างสนุกสนาน  และใช้ความคิดอย่างไม่จำกัด เพื่อเป็นการฝึกกระบวนการความคิด ซึ่งมีการตอบสนองต่อความต้องการในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยภายในมหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการ , โรงประลองปัญญา ตลอดจนอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเข้าทำให้การเรียนการสอนของที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม

จบวิศวกรรมเครื่องกล แล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?

สามารถทำได้หลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น…

  • วิศวกรดูแลควบคุมเครื่องจักรทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
  • วิศวกรออกแบบ รวมทั้งพัฒนาเครื่องจักรทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต / ยานยนต์ / การบิน / เกษตรกรรม รวมทั้งอื่น ๆ