เกี่ยวกับเรา

เราเป็นสมาคมที่สนับสนุนคอยให้ความรู้กับวิศวกรใหม่ มีทั้งการอบรมต่างๆ การขอใบอนุญาติ เราให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลโยธา