เครื่องมือสมัยใหม่ของวิศวกรรมเครื่องกล

1-staff-engineer

ขึ้นชื่อว่าวิศวกรรมเครื่องกล ย่อมมีความเด่นในเรื่องของการออกแบบเครื่องกลในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่เรียนในด้านของวิศวกรรมเครื่องกลนั้น มักจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูง มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ในหลายๆ ด้านเข้ามาใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านเครื่องกลได้ โดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในด้านของวิศวกรรมเครื่องกล มักจะได้ทำงานในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา จึงทำให้มีโรงงาน หลายๆ โรงงานเกิดขึ้นมากมาย และส่วนมากภายในโรงงานก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องกล ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาออกแบบการใช้งาน การติดตั้ง  รวมไปจนถึงการดูแลรักษา ด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องกลที่ผ่านการออกแบบจากวิศวกรรมเครื่องกล กระบวนการเหล่านี้จะต้องถูกวางแผนมาอย่างดี แต่ในอดีตนั้นผู้ออกแบบจะมีเครื่องมีที่ใช้ในการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไม่มากนัก แต่ปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  จึงมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใหม่ ที่จะมาช่วยในกระบวนการของการออกแบบ ที่จะทำให้การออกแบบของวิศวกรรมเครื่องกลนั้นสะดวกขึ้น ทำได้ง่ายขึ้น แถมยังสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือออกแบบผลงานเครื่องกลให้ออกมาในหลายรูปแบบด้วย โดยเครื่องมือที่ว่านี้ถูกเรียกกันในชื่อ Computer Aided Design and Drafting หรือมีตัวย่อว่า CAD

Mechanical-engineering-Lawn-mower

Computer Aided Design and Drafting นับว่าเป็นเครื่องมือ หรือโปรแกรมใหม่สำหรับนักออกแบบอย่างวิศวกรรมเครื่องกล  ที่จะได้ใช้มันในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เรียกได้ว่าเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก เพราะประโยชน์ของเครื่องมือตัวนี้นั้นมีประโยชน์ต่อวิศวกรรมเครื่องกลหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการย่นระยะเวลาในการออกแบบ ทำให้สามารถที่จะผลิตและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในระยะเวลาสั้นๆ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจของการผลิตและการออกแบบสมัยใหม่ ที่ได้นำเอาความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ แถมยังทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ง่ายขึ้นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อดีของ Computer Aided Design and Drafting ที่สามารถช่วยในหลายๆ ด้าน ปัจจุบันแทบจะทุกส่วนประกอบการก็หันมาใช้ CAD กันทั้งสิ้น  แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดความแตกต่างนั่นก็คือ การใช้ความคิดของวิศวกรเครื่องกลเอง ที่จะเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความแตกต่าง ไปจากทั่วๆ ไป มีความสะดุดตา ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ และที่สำคัญที่สุดคือสามารถใช้งานได้จริง  ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จึงทำให้เราสามารถที่จะสรุปได้ว่าปัจจุบันนี้เครื่องมือสมัยใหม่สำหรับนักออกแบบอย่างวิศวกรรมเครื่องกลใช้ในการทำงานนั่นก็คือ เครื่องมือที่ชื่อว่า  CAD  นับว่าเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่ทั้งใหม่และมีประโยชน์มากๆ ทีเดียว