วิศวกรรมเครื่องกล นั้นมีความสำคัญและบทบาทของวิวัฒนาการต่อโลกในปัจจุบัน เพราะอุสาหกรรมในตอนนี้ใช้เครื่องกลแทบทุกประเภท เช่น สมัคร gclub ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จะออกแบบในการผลิต  วิศวกรต้องทำหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และดูแลการซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องจักรให้มีความปลอดภัย ติดตั้งระบบ หรือ ในเชิงพาณิชยกรรม ก็มีความจำเป็น เช่น ภายในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น

แนวโน้มในอนาคต วิศวกรรมเครื่องกลจะมีบทบาทมากแค่ไหน ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความว่า เครื่องจักรกำลังจะเข้ามามีบทบาทในการผลิตมากยิ่งขึ้น ในต่างประเทศนั้นมีนักพัฒนาแทงบอลฟรีเครื่องจักรกลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ยานยนต์ หุ่นยนต์ อุปกรณ์การแพทย์  แน่นอนว่าวิศวกรรมเครื่องกลนั้น มีความต้องการสูง ในยุโรป อเมริกาเหนือ-ใต้  

 

Factory engineer

ภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมายคือ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ให้มีคุณภาพมากขึ้น และ ลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงจากเดิม หมายถึง เราจะพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัย อย่างเช่น เกี่ยวกับอาหาร บรรจุภัณฑ์ หรือการประกอบพวกรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญใน ภาคอุตสาหกรรมในโรงงานเป็นอย่างมาก

วิศวกรรมเครื่องกล

ยอมรับว่า วิศวกรรมเครื่องกลนั้น มีความสำคัญต่อวิวัฒนาการของโลกเป็นอย่างมาก เพื่อออกแบบเครื่องกลมาใช้ในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรยังมีหน้าที่ควบคุมการติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และต้องกลับมาซ่อมบำคุงอีกด้วย

วิศวะเครื่องกลไฟฟ้า

ส่วนมากจะมีบทบาทในด้านการติดตั้ง การวางระบบต่างๆในโรงงาน สามารถวางกลไกในตัวเครื่องจักรคำนวน เช่น การผลิตรถยนต์ ต้องมีการวางระบบไฟฟ้า เครื่องจักร หรือติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟ เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงาน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบในการผลิตต่างๆ

เปิดอบรมฟรี โดยวิศวกกรรมออกแบบ ประจำปี 2560
เปิดอบรม แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
อบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาติ

หลักสูตรศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล

  • พลศาสตร์ และ สถิตยศาสตร์ 
  • กพลศาสตร์ลศาสตร์ของแข็ง และ ความแข็งแรงของวัสดุ
  • เครื่องมือวัดและควบคุม
  • ระบบทำความร้อน ระบบความเย็น การถ่ายเทความร้อน
  • กลศาสตร์ของไหล
  • การออกแบบเครื่องกล
  • การผลิต
  • การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม

สกู๊ปพิเศษ