อบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาติ

เราจะเปิดอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิศวกรไฟฟ้า เพื่อขอรับใบอนุญาติ ในระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ปัจจุบันมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ที่ไม่มีใบอนุญาติในการทำงานรับรองมาตรฐาน เราจึงจัดมาการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมให้กับวิศวกรที่ต้องการใบอนุญาติ โดยเราจะแนะนำและพาไปทำการทดลองเพื่อขอใบอนุญาติ

  • เพื่อแนะแนวเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาติ
  • ทบทวนความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการสอบในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • เพื่อเข้าใจหลักการ การทำงานให้นึกถึงความปลอดภัยให้เป็นอันดับ 1