เปิดอบรมฟรี โดยวิศวกกรรมออกแบบ ประจำปี 2560

เปิดอบรมฟรี โดยวิศวกกรรมออกแบบ ประจำปี 2560

  • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการออกแบบงานต่างๆ
  • การออกแบบให้ตรงกับมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบระบบต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานที่เราออกแบบ
  • การอนุรักษ์พลังงานและการใช้เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
  • ออกแบบและหลักการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เป็นการประหยัดพลังงานอย่างนึง
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการใช้โปรแกรม DPL Script สำหรับการวิเคราะห์ระบบที่ซับซ้อน
  • การวิเคราะห์ของจัดการงบประมาน สำหรับผู้รับเหมา